Diagnozowanie opryskiwaczy

//Diagnozowanie opryskiwaczy
Trwa dyskusja wokół kontrowersyjnej decyzji rządu odnośnie sposobu diagnozowania opryskiwaczy.
W lutowym wydaniu Rolniczego Przeglądu Technicznego kwestię tę porusza dr inż. Zbigniew Czaczyk.
Lektura obowiązkowa!
2021-03-12T16:25:51+01:00 2021/03/12|