Czysty opryskiwacz +

//Czysty opryskiwacz +

Zbiornik opryskiwacza powinien być czyszczony nie tylko jesienią po zakończonym sezonie, ale również między opryskami z użyciem różnych środków ochrony roślin. Między zabiegami – dla bezpieczeństwa.

Prawidłowe czyszczenie opryskiwacza można wykonać używając preparatu ,,Czysty opryskiwacz”. Wcześniej substancja myjąca dostępna była w 1-kilogramowych wiaderkach. Teraz przygotowaliśmy mniejsze gramatury, dokładnie na jedno mycie. Buteleczka z proszkiem do mycia ma 0,2 kg, dokładny opis zastosowania, środków ostrożności użycia i zapadkową zakrętkę zabezpieczającą.

,,Czysty opryskiwacz” można pozyskać, kupując komplet rozpylaczy w sklepach dystrybutorskich ALBUZA – dla rozpylaczy polowych komplet stanowią 24 szt., a dla sadowniczych – 12 szt. Wtedy otrzymacie preparat jako gratis.

W naszym sklepie ,,Czysty opryskiwacz 0,2 kg” kosztuje 8,60 zł

2020-10-07T14:07:30+02:00 2020/10/07|